Ustawa DMCA

Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich na tej Witrynie lub dotyczące tej Witryny należy kierować pod następujący adres e-mail: [email protected].

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. (https://lcweb.loc.gov/copyright/), Jtube.cc będzie szybko reagować na roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich, które są zgłaszane na wyżej podany adres e-mail. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich, lub wszelkich praw wynikających z praw autorskich i uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie tych praw, zgłoś zawiadomienie o naruszeniu do Jtube.cc poprzez przekazanie następujących informacji: Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało rzekomo naruszone; Identyfikacja dzieła praw autorskich, które rzekomo zostało naruszone - zgłaszanie wielu dzieł chronionych prawem autorskim w obrębie jednej witryny internetowej objęte jest jednym powiadomieniem i reprezentatywną listą takich dzieł na Witrynie; Identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub dostęp, do którego ma być wyłączony, oraz informacje potrzebne do tego, aby ta strona mogła zlokalizować materiał; Informacje umożliwiające witrynie skontaktowanie się ze stroną skarżącą, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą; Oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana, że wykorzystany materiał, będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa; Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela prawa, które rzekomo zostało naruszone.